Ontwikkelen van een inspirerende strategie

Strategisch advies & implementatie

 

Bedrijf:
Fietsenspeciaalzaak. Familiebedrijf. Klein team van technici en verkoop. Het bedrijf verkoopt en repareert fietsen. Uitgaande van 8 verschillende Brands met verschillende dealerships. De ondernemer heeft de speciaalzaak overgenomen van vader, die nog steeds hand- en spandiensten verricht in de showroom en werkplaats. Het familiebedrijf staat bekend om zijn service en kennis.

Situatie:
Een dalend aantal verkochte eenheden, een dalende marge en toenemende cash flow uitdaging. Cash flow werd steeds meer beperkt waardoor ook de inkoop van de collecties steeds lastiger werd, met name omdat in deze markt de onderhandelingspositie van de leveranciers vrij bepalend is.

Tegelijkertijd stond de gehele mobiele markt voor de transitie naar elektrische mobiliteit. Hetgeen betekende voor deze ondernemer dat de kapitaalbehoefte zou gaan toenemen. Ook had deze ondernemer veel verschillende merken in de showroom, hetgeen naar de klanten een enigszins diffuus plaatje opleverde.
Ongewijzigd beleid zou er toe leiden dat het bedrijf zou moeten sluiten en de ondernemer vroeg zich letterlijk af: “moet ik niet gewoon in loondienst gaan”.

Aanpak:
Aan financiën en organisatie is relatief weinig aandacht besteed, deze werden goed beheerd. De focus is vooral gelegd op producten en markten. De vraag die de registerstrateeg met de ondernemer heeft onderzocht is: Hoe kunnen wij onze positie versterken zodat we weg komen van de actuele situatie?

Ten eerste is markt- en concurrentie onderzoek gedaan. De opbrengst was een betere visie op de marktpositie van de ondernemer t.o.v. de concurrentie en de ontwikkelingen in het segment waarin de ondernemer actief is. Ten tweede is kritisch gekeken naar de producten, in dit geval de merken en collecties. Hierbij is afscheid genomen van bepaalde merken zodat focus ontstond op een kernassortiment. Ook zijn nieuwe merken en diensten toegevoegd aan de propositie, dit om nieuwe klantsegmenten aan te trekken, waarvan we wisten dat er vraag naar was. Maar ook met een andere afspraak m.b.t. de relatie tussen afnemer en leverancier.

Daarnaast is met ondersteuning van Social Media partners de nieuwe propositie doelgericht gecommuniceerd naar gerichte doelgroepen.

Opbrengst:
De ondernemer is opnieuw ondernemer geworden. Hij heeft geleerd van de verschillende methodieken van de registerstrateeg waardoor hij op een andere manier naar zijn bedrijfsvoering is gaan kijken. Het resultaat is ook dat er meer gewerkt wordt vanuit een stip aan de horizon en hoe daar naar toe te werken.

Door nieuwe merken toe te voegen zijn nieuwe doelgroepen bereikt, door andere manieren van samenwerken met leveranciers en door anders te communiceren, is de beschreven situatie sterk verbeterd, cash flow is op orde, omzet en resultaat groeien, maar het blijft een boeiende uitdaging de stip op de horizon te bereiken. Die is nu een vast punt op de agenda geworden.