Case Rendementsverbetering

Rendementsverbetering

 

Bedrijf:
Constructie en installatiebedrijf. Twee directeur-eigenaren. Personeelsbestand ca 40 mensen, verdeeld over 20 man constructie en 15 man installatie. Constructie afdeling maakt voornamelijk staalconstructies voor loodsen, magazijnen, huizen etc. Installatie afdeling doet met name Cv-ketels vervangen/onderhouden, elektrische installaties aanleggen; warmtepompen en zonnepanelen installeren. Bedrijf heeft een goede naam in de regio. Veel trouwe klanten zowel in de bedrijven- als de particuliere sector.

Situatie:
In de crisisjaren heeft het bedrijf het zeer moeilijk gehad. Omzet liep terug. Men heeft projecten aangenomen die zwaar verliesgevend waren. Insteek was: “iedereen aan de gang zien te houden”.

Crisistijd duurde te lang, daardoor is het eigen vermogen nagenoeg verdwenen. Vanwege de verliesjaren werd de cash-flow steeds penibeler. De eigenaren hadden geen overzicht meer. Het was “werken-werken-werken” maar niets verdienen. Het water stond aan de lippen. Er moest iets gaan gebeuren. Maar wat?

Registerstrateeg (RS):
RS is in contact gekomen met het bedrijf. Het eerste gesprek is altijd met de eigenaren van het bedrijf. Informatie verzamelen over het bedrijf en de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. De RS wil zoveel mogelijk informatie om een goed beeld te krijgen. Belangrijk is ook om te weten hoe de eigenaren erin staan. Binnen 2 weken komt er een 2e gesprek. Hierin geeft de RS zijn visie op de problematiek en of hij het bedrijf kan helpen. Zo ja, dan geeft de RS aan op welke manier hij dit denkt te gaan doen > Plan van Aanpak.

Plan van Aanpak:
In bovenstaande situatie is de RS begonnen met een financiële inventarisatie vanwege de acute liquiditeitspositie. Een liquiditeitsplan opgesteld : inkomsten en uitgaven schematisch in beeld gebracht. Daardoor krijgt men inzicht en kan men gaan sturen. Vervolgens gaat de RS naar de bedrijfsprocessen kijken. Dit is belangrijk om uiteindelijk het rendement te gaan verbeteren. De RS kan hierbij gebruik maken van het SSP-programma (Strategic Support Programm). Met deze methode krijgt de RS een goed inzicht in opbrengsten en kosten verdeeld over de diverse activiteiten van een bedrijf. Oftewel : “waar zit de winst en waar zit het verlies”. Als men dat in beeld heeft, dan kunnen er heel gericht stappen worden gezet om verbeteringen in gang te zetten. In dit geval bleek dat er teveel niet-facturabele uren waren en dat de verkoop tarieven simpelweg niet kostendekkend waren. Essentieel in het hele proces is de betrokkenheid en het commitment van de eigenaren. Ook wordt zoveel mogelijk het personeel erbij betrokken.

Huidige situatie:
De liquiditeitsstroom is onder controle. Dit geeft heel veel rust. Er is een goed en strikt debiteuren-crediteuren beheer opgezet. Door hantering van SSP heeft men inzicht gekregen in de verliesgevende activiteiten. Die zijn aangepakt en er zijn activiteiten afgestoten. Na inzet RS heeft het bedrijf in het eerste jaar een bedrijfsrendement behaald van +1.5% en in het 2e jaar een rendement van +5%. Een nog hoger rendement behalen is zeer realistisch.

Toekomst:
“Het tij is gekeerd” en er is weer vertrouwen in de toekomst. De RS is in dit geval nog steeds actief in het bedrijf om toezicht te houden op de processen en om de volgende stap te zetten : waar wil het bedrijf over 5 jaar staan?