Maatwerk in bedrijfsovernames

Bedrijfsovername / Bedrijfsoverdracht

 

Bedrijf
Het betreft hier een producent van printplaten met een directeur-eigenaar, een personeelsbestand van 15 mensen, met daarnaast een flexibel aantal thuiswerkers, en inclusief een ontwerper c.q. engineer, een inkoper en een administratief medewerkster. Het bedrijf maakt printplaten in alle vormen en maten, soms incl. ontwerp, soms alleen op specificatie van de klant. In hoofdzaak voor kleine series variërend van 10 stuks, tot enkele honderden.

Situatie
De huidige directeur-eigenaar is oprichter van het bedrijf (ca 30 jaar geleden) dat zich steeds meer ontwikkelde tot een ontwerper van technische oplossingen gecombineerd met de levering van printplaten.

Het ontwerpen is noodzaak om de markt van kleine machinebouwers etc. te kunnen blijven bedienen met tools om goede besturingssystemen te kunnen ontwikkelen. De markt is heel divers en in alle marktsectoren is wel vraag naar dit specifieke product. Van automotive tot agricultuur, van luchtbehandeling tot medische hulpmiddelen. Het bedrijf was winstgevend en heeft ook in de crisistijd altijd positief gedraaid. Weliswaar met kleine marges. Wel is er op dit moment een grote klant afgehaakt, die stopte met zijn product en ook zijn er personeelsleden vertrokken.

Registerstrateeg
RS is in contact gekomen met het bedrijf en in het eerste gesprek kwam naar voren, dat de huidige eigenaar eigenlijk een beetje uitgekeken was op zijn bedrijf en een opvolger zocht. Zijn kinderen voelden er niet voor het bedrijf over te nemen en hij was bezig geweest met de engineer om tot een overname op geleidelijke basis te komen. De engineer had juist een maand daarvoor aangegeven, die uitdaging toch niet aan te willen gaan. Door de noodgedwongen krimp van het bedrijf en het gebrek aan opvolging zag de eigenaar er geen goede toekomst meer in voor zichzelf.

Twee weken later hebben we een tweede gesprek gepland en heeft de RS aangegeven, dat hij goede mogelijkheden zag om het bedrijf te verkopen of om een andere marktpositie te creëren. Daarvoor heeft de RS vervolgens een gefaseerd plan van aanpak voorgesteld.

Plan van Aanpak
De RS is begonnen met een interne analyse van het bedrijf en heeft de omzet en klanten in beeld gebracht. De klanten zijn verdeeld in klanten met groeipotentie en klanten die weinig of geen omzet aanleverden. Op deze basis is gekeken welke strategie naar de toekomst gevolgd kon worden om het bedrijf te laten groeien en de winst marge weer te vergroten en stabieler te maken. De focus werd gelegd op klanten, die een groeipotentie hadden en waar het intellectuele eigendom bij de producent lag. Op deze manier kon de klantenbinding veiliggesteld worden en in de verkoopwaarde mee gewogen worden.

Verder is de concurrentiepositie in Nederland bepaald en is gekeken naar welke bedrijven eventueel voor overname in aanmerking kwamen. Er waren namelijk heel veel kleine ondernemingen actief, die ontwerpcapaciteit in huis hadden, maar die geen groeipotentie ten toon spreidden.

Vervolgtraject
Toen eenmaal duidelijk was, wat de positie van het bedrijf in de markt was, is er een waarde bepaald op basis van omzet, rendement en marktpositie. Door de analyse van de RS werd de eigenaar weer geënthousiasmeerd en gaf hij aan, dat, als zich geen koper aan zou dienen, hij toch wel weer verder zou gaan om het bedrijf te laten groeien.

Uit het netwerk van de RS is een potentiële koper gevonden met wie uiteindelijk na een aantal onderhandelingsrondes een deal kon worden gesloten op basis van de door de RS aangeleverde analyse van bedrijf, concurrentie en marktpositie. Het zijn die onderhandelingsrondes waar de inbreng van de RS cruciaal is. Hij acteert daar als de onafhankelijke derde die in samenspraak met verkoper tot een waardebepaling moet zien te komen die voor verkoper aanvaardbaar is en tegelijkertijd die waardebepaling aannemelijk moet maken voor de potentiële koper. Het gaat hier om gesprekken waarin subtiliteit en diplomatie aan de orde komen teneinde een voor beide partijen aantrekkelijke deal te kunnen sluiten.

Huidige situatie
Inmiddels is de overdracht definitief en is de nieuwe eigenaar zeer enthousiast begonnen. De door de RS aangedragen info van het bedrijf en de toekomststrategie, heeft geleid tot een omzetgroei van ruim 25% in de eerste drie maanden waarin de nieuwe eigenaar de kar is gaan trekken. Het personeel is weer zeer enthousiast bezig en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf. De oude eigenaar blijft nog twee jaar parttime in dienst om de engineering te ondersteunen. Hij was van oorsprong de techneut van het bedrijf, terwijl de nieuwe eigenaar meer focus heeft op mensen en ontwikkeling.